CO JE TO KRATOM?

Mnoho lidí se ptá, co je to kratom, pojďme si tedy blíže představit co je to kratom, proč se o něm v poslední době vedou diskuse, a stává se stále zajímavějším. 

Jeho název v latině zní Mitragyna speciosa a je charakterizován jako tropický strom dorůstající výšky až 25 metrů. Kratom rostlina pochází z jihovýchodní Asie, dnes je pěstován především v Indonésii, konkrétně na světově největším ostrově – Borneo. 

Mitragyna speciosa se rozmnožuje pomocí semen, která se dále nevyužívají. Sbírají se však jeho listy, které jsou dále zpracovávány. Tyto listy se rozdělují podle barvy žilek na jejich spodní straně, a proto i kratom můžete koupit především na základě jeho barev. Tyto barvy jsou u kratomu klíčové, méně podstatné jsou potom i jednotlivé druhy. 

 

KRATOM DRUHY A BARVY

Kratom se dělí na různé druhy a barvy. Jednotlivé barvy se liší podle barvy žilek na jejich spodní straně, a tedy podle odrůdy stromu. Mezi nejoblíbenější barvy patří zelená nebo bílá barva. Dále pak také červený kratom, nebo zlatý, který vzniká směsí zeleného a bílého. Barvy kratomu jsou ve výsledku důležitější než druhy, neboť se výrazněji liší. 

Kratom druhy se dělí především podle oblasti ve které se pěstují. Jde jak o rozdíly v nadmořské výšce, kvalitě půdy, množství srážek tak dobu růstu. Významný podíl na výsledném druhu sehrává také způsob zpracování, především proces sušení nebo fermentace, který je u jednotlivých druhů, ale i barev rozdílný . Jednotlivé druhy jsou označovány zeměpisnými názvy, jako Kratom Bali nebo Borneo, ale i jiné názvy jako Elephant nebo Maeng Da. Tyto názvy nevycházejí z místa, kde se kratom pěstuje, prakticky veškerá produkce pochází z Indonéského ostrova Borneo. Dále se názvy se liší u jednotlivých farmářů a výrobců. 

Náš kratom je dovážen z Indonésie, konkrétně od několika vybraných farmářů a zaručuje vysokou kvalitu, a to i na základě recenzí našich zákazníků.

 

KRATOM ROSTLINA

Mitragyna speciosa se pěstovala především v Malajsii nebo Vietnamu, kde je tento strom již dlouhou dobou součástí zdejšího biotopu. Jeho pěstování se rozšířilo i do ostatních zemí jihovýchodní Asie. Dnes se pěstuje za účelem zpracování a prodeje výhradně v Indonésii, tamní úřady jsou jako jedny z mála k této rostlině shovívavé. Kratom byl pro tradiční kultury podstatný, oblíbený byl především u zemědělců nebo pastevců, kteří jej používali velmi často.

Pokud jsme Vám na otázku „co je to kratom?“ neodpověděli, klikněte zde a zjistíte více!

KRATOM

PRÁŠEK

KOUPIT
KRATOM

VZORKY

KOUPIT
KRATOM

LISOVANÝ

KOUPIT